วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนะนำหนังสือ ชวเลข shorthand
เอกสารแจกฟรี! อ่านรายละเอียดในเล่มhttp://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2011/testshorthand.pdf
และอย่าลืมทดลองขั้นตอนวิธีใช้เอกสารด้วยค่ะบทนำ


เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความชวเลข ของผู้เขียนจากการได้เผยแพร่บนบล็อก (Blog) และเว็บไซต์ (Website) ซึ่งได้เขียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทความใหม่ซึ่งเขียนเพิ่มไว้เฉพาะในเล่มนี้เท่านั้น เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในการฝึกเขียนชวเลขแต่อย่างใด ความตั้งใจผู้เขียนต้องการเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพเลขานุการ ผู้ที่ใช้ชวเลขสาหรับ การทางาน หรือผู้ต้องการรู้เรื่องราวชวเลข

ทั้งนี้ ได้แจ้งถึงวิธีการใช้สาหรับคอมพิวเตอร์ไว้หน้าถัดไป นอกจากนี้ ก็ยังให้ทางเลือกกับผู้อ่านโดยสามารถจัดพิมพ์ลงกระดาษเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หยิบจับต้องได้ จึงหวังว่า เรื่องราวในเล่มจะช่วยเติมเต็มให้กับผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชวเลขเช่นเดียวกันกับผู้เขียนท้ายสุดต้องขอขอบพระคุณผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับเอกสารหรือผู้ได้รับเอกสาร แล้วส่งข้อความตอบรับเอกสารมาให้ทราบ